Press "Enter" to skip to content

Kanalizační potrubí a připojené zařízení je třeba udržovat

Kanalizační potrubí a připojené zařízení je třeba udržovat v použitelném stavu a v přiměřené čistotě. Proto je potřeba opakované čištění kanalizace. Předpokladem pro snadnou údržbu a čištění je především správný návrh celého kanalizačního systému a jeho správná montáž. I uživatel zařízení by měl znát a dodržovat pokyny k jeho bezchybné používání.
Údržba a čistění kanalizace většinou spočívá v čištění sít v různých místech systému. Například na dešťové kanalizaci, protože lapače střešních splavenin se naplní po každém dešti a mají se pravidelně kontrolovat a čistit.

Volejte nás na dešťovou kanalizaci!

Čištění kanalizace se má dělat především ve vrcholu vegetačního období a na jeho konci.