Press "Enter" to skip to content

Když ne vědět, aspoň tušit

http://www.horoskopnik.cz/tydenni-horoskop-na-tento-a-pristi-tyden/ Je velice těžké dopodrobna zjistit lidskou budoucnost.Ačkoliv se o to astrologie pokouší již nejméně deset tisíc let, kdy vznikly na Dálné východě první klasické tradiční čínské horoskopy, přece jen se průběhem věků nedospělo dále, než k jistým nejistým výsledkům, které pracují pouze s určitou mírou pravděpodobnosti. Je totiž stále ještě mimo vliv nebeských těles ve hře dále neuvěřitelné množství dalších součástí přírody, které působí komplexně s planetami a hvězdami na obloze na lidskou společnost i jednotlivce. Je takřka nemožné vzít v potaz všechny tyto vlivy, a dojít tak k nějakým naprosto přesným a neodchylným výsledkům.

Vliv chaosu

K mnoha vlivům přírodních jevů navíc je nutno ještě připočíst neustále působení chaotického principu vesmíru, současně s všudypřítomnou entropií. Astrologie tak nutně dospívá jen k omezené pravděpodobnosti uskutečnění předvídaných událostí a jevů. I to však mnohdy zásadně může člověku pomoci.