Press "Enter" to skip to content

Náročný přelom

Pro každého pracujícího člověka je nesmírně náročným přechod z pravidelného zaměstnání na zasloužený odpočinek. Je to podceňovaná záležitost, ale není dobré ji ignorovat. Některým lidem může tak náhlá změna způsobit i smrt. Není málo příkladů, že člověk, čerstvě odešedší do penze, krátce po tom náhle zemřel. A to si přece nikdo z nás nepřeje.

Jak to zvládnout

Období odchodu do důchodu je nejlépe zvládnout tak, že se vlastně náš životní rytmus příliš nezmění. Můžeme klidně změnit návyky. Je ale vhodné postupovat pozvolna. Třeba prodlužováním doby vstávání. Najdeme si doma, nebo někde jinde nějakou práci, činnost, která nám alespoň částečně supluje bývalé zaměstnání. Může to být na vlastní zahrádce, nebo brigáda v nějakém podniku, pomoc kamarádovi živnostníkovi. Možností je mnoho.