Press "Enter" to skip to content

Originálnost pojetí

Snad je to proto, že měli pohané svůj život pevně spjatý se všemi živly, stojí za všech okolností velmi pevně nohama na zemi a jejich výklady a pochopení čerpají právě z toho. Život ve spojení s přírodou má pro ně prostě jasná pravidla a ty beze zbytku respektují. Také proto vznikl keltský horoskop, jako oddanost pevného spojení s přírodními jevy a poklady samotné matky země.

Na otázky se zeptej svého stromu

Pokud chtěli pohané nějaký problém vyřešit, zeptali se svého stromu a vycítili, že tohle je správná cesta. Dnes už jsme většinu takové procítěné intuice ztratili, avšak výklady našich předků ze stromoskopu pro nás zůstaly. Je to dar od nich, a možná i určitý vzkaz budoucím generacím, aby se stále drželi zákonitostí a zákonů naší matky země. Zkuste vnímat svůj strom jako základ vašeho bytí a pochopíte, že právě on dýchá a žije s vámi.